Polityka prywatności


1. Administrator (Leszek Pudełko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medman Leszek Pudełko, NIP: 6462364716, z siedzibą w Katowicach /40 – 027/ przy ul. Francuskiej 29) określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.
2. Dane osobowe, które są przetwarzane to:
a) Dane użytkownika udostępnione przez niego w formularzu kontaktowym takie jak imię, naziwsko, czy też nazwa firmy.
b) E-mail, który został udostępniony przez użytkownika w formularzu kontaktowym,
c) Numer telefonu komórkowego, który został udostępniony przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
3. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w ust. 2 wyłącznie w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail z użytkownikiem. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania. 5. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 3 przez okres 1 roku od dnia ich pozyskania.
6. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże brak ich podania sprawi, iż Administrator w zakresie ust 3 nie będzie w stanie odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

ULTRASOUND QUALITY SERVICE MEDMAN TECHNOLOGY

ULTRASOUND SERVICE

ESAOTE

GE

TOSHIBA

B & K

HITACHI - ALOKA

SAMSUNG - MEDISON

PHILIPS

MINDRAY

SIEMENS - ACUSON

ULTRASOUND  PARAMETERS

ULTRASONOGRAFY GŁOWICE USG GŁOWICE WOLUMETRYCZNE USG DOPPLER KOLOR ECHOKARDIOGRAFY
USG 4D SPRZEDAŻ USG USG NOWE USG UŻYWANE APARATY USG REKONDYCJONOWANE SERWIS
GŁOWIC USG SERWIS USG PREGLĄDY TECHNICZNE APARATÓW USG WYNAJEM APARATÓW USG
DZIERŻAWA APARATÓW USG LEASING APARATÓW USG UBEZPIECZENIA APARATÓW USG EKSPERTYZY
TECHNICZNE APARATOW USG LIKWIDACJA SZKÓD LOSOWYCH APARATÓW USG WYMIANA APARATÓW USG
SERWIS APARATURY MEDYCZNEJ UTYLIZACJA APARATURY MEDYCZNEJ

Polityka Prywatności